ข้อกำหนดการใช้งาน

คำจำกัดความ

‘ไซต์’ หมายถึงไซต์นี้และที่เลือกไว้ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์นี้ ‘เนื้อหา' หมายถึงข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งมีอยู่บนไซต์ ‘คุณ’ หมายถึงบุคคล/กลุ่มคนที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ และโดยการใช้เว็บไซต์นี้ หมายถึงคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ‘ไฮเปอร์ลิงก์’ หมายถึงกลไกที่ช่วยให้ลิงก์จากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในไซต์และลิงก์ต่าง ๆ ไปยังภายนอกไซต์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เรา Giti Tire Pte Ltd. (“Giti Tire”) เป็นเจ้าของไซต์นี้ การเข้าใช้งานไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ และข้อสงวนสิทธิ์ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือข้อความอื่นๆ ที่มีอยู่ในไซต์ การเข้าถึงไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานจะมีผลทันที และการใช้งานในภายหลังโดยคุณ (ผู้ใช้) จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการเผยแพร่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขบนไซต์ - เราจะไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แยกต่างหาก

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อจำกัดในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อมูล ข้อความ วัสดุ กราฟิก ซอฟต์แวร์ และโฆษณาทั้งหมดบนเว็บไซต์ ("เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ Giti Tire Pte Ltd. ซัพพลายเออร์และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ เนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการเผยแพร่แบบเรียลไทม์ และคุณต้องไม่แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ใส่กรอบ อัปโหลดไปยังบุคคลที่สาม โพสต์ ส่ง หรือแจกจ่ายเนื้อหานี้ในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งสำหรับบนเว็บไซต์หรือ ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Giti Tire โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องรักษาเนื้อหาทั้งหมดให้เหมือนเดิมและอยู่ในรูปแบบเดียวกับที่แสดงบนเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และโฆษณาทั้งหมด) คุณอาจ: ก) ใช้เว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดและดูเนื้อหาสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือ ข) หากคุณเป็นบริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือผู้ให้บริการการเข้าใช้งาน ให้จัดหาเนื้อหาให้กับสมาชิกของคุณ คุณต้องไม่ใช้ไซต์ในลักษณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือในลักษณะใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของ Giti Tire หรือข้อกำหนดการใช้งานห้ามไว้

ใบอนุญาตของผู้ใช้ GITI TIRE

การใส่ข้อมูลใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ (รวมถึงการโพสต์ข้อความ อัปโหลดไฟล์ ป้อนข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสาร) หมายถึงคุณให้สิทธิ์ใช้ใบอนุญาตแก่ Giti Tire ได้ทั่วโลกแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่ผูกขาด เพิกถอนไม่ได้ และไม่จำกัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาดังต่อไปนี้: 1. ใช้ คัดลอก อนุญาตช่วง แจกจ่ายต่อ ดัดแปลง ส่ง เผยแพร่ และ/หรือออกอากาศ ดำเนินการหรือแสดงต่อสาธารณะ และ 2. อนุญาตช่วงให้กับบุคคลที่สามให้มีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดในการใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น การให้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือกฎหมายสิทธิบัตรภายใต้เขตอำนาจศาลใด ๆ ทั่วโลก คุณต้องสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งต่อ Giti Tire และบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจาก Giti Tire สำหรับสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดและสิทธิ์ใดๆ ที่คล้ายคลึงกันในเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งคุณอาจมีหรือได้รับในภายหลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องดำเนินการและส่งมอบตราสารดังกล่าวให้กับ Giti Tire และดำเนินการอื่นๆ ที่อาจจำเป็นเพื่อดำเนินการให้ใบอนุญาตและการสละสิทธิ์นี้ตามคำขอของเรา และเราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

การโฆษณา การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และข้อเสนออีคอมเมิร์ซ

ไซต์ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์และตัวชี้อื่นๆ ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Giti Tire และ Giti Tire จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บที่เชื่อมโยงหรือไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง Giti Tire จัดหาไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดย Giti Tire คุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ไซต์นี้อาจมีโฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมถึงโฆษณาแบนเนอร์และโฆษณาแบบเต็มหน้า) ซึ่งมีไฮเปอร์ลิงก์ฝังอยู่หรือมีปุ่มอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับจ้าง การโฆษณาของบุคคลที่สามทั้งหมด (รวมถึงปุ่มอ้างอิงและไฮเปอร์ลิงก์แบบฝัง) นั้นชำระเงินโดยผู้โฆษณาบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่คำแนะนำหรือการรับรองโดย Giti Tire หรือกรรมการหรือพนักงานของ Giti มีการอ้างอิงคุณให้กับผู้โฆษณาที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้โฆษณาและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของผู้โฆษณา ในบางกรณี โฆษณาอาจมีการนำเสนอหรือข้อเสนอโดยผู้โฆษณาบุคคลที่สาม ซึ่งคุณสามารถยอมรับได้โดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณาและดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้จัดทำโดย Giti Tire และผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการส่งมอบสินค้าหรือบริการใดๆ ที่คุณซื้อบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ข้อสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด

1) เนื้อหาทั้งหมดมีให้ "ตามที่เป็น" และจะไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย; 2) Giti Tire ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ หรือการเข้าถึงไซต์ของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด จะมีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หรือไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บและส่งเนื้อหาถึงคุณนั้นปลอดไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ 3) Giti Tire ไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงของคุณ หรือผลลัพธ์ของการเข้าถึงไซต์ของคุณ (รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง) หรือเนื้อหาใด ๆ ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือ มิฉะนั้น 4) คุณ (ไม่ใช่ Giti Tire) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการตรวจสอบ การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และ/หรือการแก้ไขเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่จำเป็น ไม่ว่าในกรณีใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำหรือการละเว้นในส่วนของ Giti Tire) Giti Tire จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ และ/หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือการสูญเสียผลกำไรใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการเข้าถึง หรือการไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงไซต์หรือเนื้อหาใดๆ คุณรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่า Giti Tire ไม่ได้ใช้อำนาจควบคุมผู้ใช้งานไซต์ (รวมถึงบุคคลที่อ้างถึงไซต์ในฐานะแขกและผู้เชี่ยวชาญ) และมิอาจรับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของพวกเขา รวมถึงข้อมูลและ/หรือคำแนะนำใดๆ และ ข้อความหมิ่นประมาทหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

การสิ้นสุดข้อตกลง

เงื่อนไขการใช้งานจะมีผลบังคับใช้จนกว่า Giti Tire จะยุติข้อตกลง โดย Giti Tire อาจยุติข้อตกลงนี้และการเข้าใช้งานไซต์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีของการยุติข้อตกลง คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไซต์อีกต่อไป แต่ข้อจำกัดทั้งหมดที่บังคับใช้กับคุณ ใบอนุญาตที่คุณมอบให้ และข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของ Giti Tire และข้อสงวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

เครื่องหมายการค้าของ GITI Tire และบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าที่แสดงด้านล่างเป็นเครื่องหมายการค้าของ Giti Tire หรือบริษัทในเครือ (ตามที่ระบุไว้) เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนใดในไซต์ที่ควรตีความว่าเป็นการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Giti Tire บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของบุคคลที่สาม โลโก้บางรายการด้านล่างอาจพร้อมให้คุณนำไปใส่ไว้บนเว็บไซต์ของคุณเองเป็นไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แต่การใช้งานดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Giti Tire หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานใดๆ จะต้องเป็นไปตาม แนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ข้อโต้แย้งและข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้มีอำนาจของศาลที่เกี่ยวข้อง